تهران

دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب بچه و مفهوم کامل آن

تعبیر خواب بچه
خواب بچه دیدن را تقریبا اکثر افراد تجربه کردند. علم تعبیر خواب علم پیچیده‌ای است که با توجه به حالات روحی و روانی افراد باید صورت بگیرد و همچنین باید به فرهنگ و نمادهای هر کشوری نیز توجه کرد. در این مقاله از تیجور نمونه‌های مختلفی از تعبیر خواب بچه را بررسی کرده‌ایم. تا انها همراه ما باشید.

دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب بچه و مفهوم کامل آن

به طور کلی دیدن بچه در خواب نشانه فرا رسیدن روزهای خوب است خصوصا اگر در خواب، بچه تازه متولد شده را ببینید. اما این تعبیر با توجه به خوابی که شما دیده‌اید تغییر پیدا می‌کند. تمامی شرایط مانند شاد بودن یا غمگین بودن، پسر یا دختر بودن، کودک از فرزندان خودتان بودن یا غریبه و... همگی تعبیر خواب مختص به خود را دارند. 
در این مقاله سعی کردیم انواع تعابیر مختلف خواب بچه را برای شما آماده کنیم. اما به یاد داشته باشید که اتفاقاتی که در طی روز برای شما می‌افتد و احساساتی را که تجربه می‌کنید در خواب شما بسیار تاثیر گذار است.

تعبیر بچه در خواب، ت
دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب بچه و مفهوم کامل آن

تعابیر دیدن خواب بچه

تعبیر دیدن بچه در خواب به گفته لوک اویتنهاو:

 • تعبیر خواب بچه (دیدن فرزند خود) خوشبختی است.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد، نشانه غم و غصه است.
 • تعبیر خواب بچه‌ای به همراه مادرش، نشانه اوقات مبارک است.
 • تعبیر خواب کتک زدن کودک، نشانه وقوع بی‌عدالتی است.
 • تعبیر خواب بچه‌های زیبا نشانه سلامتی و شادی است.
 • دیدن تعداد زیادی کودک در خواب نشانه فلاکت است.
 • دیدن خواب کودکی که می‌دود نشانه نیکبختی است.
تعبیر خواب بچه
تعبیر بچه در خواب به گفته لوک اویتنهاو

تعابیر دیدن بچه در خواب به گفته لیلا برات: 

 • تعبیر دیدن بچه در خواب نشانه این است که در انجام کارها فرصت مناسبی را به دست می‌آورید.
 • تعبیر خواب دیدن بچه لاغر نشانه به وجود آمدن مشکل است.
 • تعبیر خواب بازی کردن بچه‌ها نشانه به موفقیت رسیدن در کار است.
 • تعبیر خواب بچه‌ای چاق نشانه آن است که در انجام کارهای‌تان موفق می‌شوید.
 • تعبیر خواب بچه لاغر نشانه آن است که شما دچار مشکلی می‌شوید.
 • تعبیر خواب بچه‌ای که خوابیده نشانه آن است که زندگی خوبی خواهید داشت.
 • تعبیر خواب بچه‌ای که به قتل رسانده‌اید نشانه آن است که به یکی از اشتباهات خود پی می‌برید و باید بیشتر مراقب کودک درون خود باشید و از خود حمایت کنید.
تعبیر خواب بچه دختر
تعابیر بچه در خواب به گفته لیلا برات

تعابیر دیدن خواب بچه در خواب به گفته یونگ روانکاو سوئیسی: 

 • دیدن خواب بچه نشانه این است که شما شروعی جدید در زندگی خواهید داشت.
 • اگر در خواب ببینید که کودکی به شما می‌خندد نشان دهنده این است که شما لذت زیادی را تجربه خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که فراموش کرده‌اید که بچه‌ای دارید نشان دهنده این است که شما نمی‌خواهید دیگران ضعف‌های‌تان را بدانند.
 • اگر در خواب ببینید که بچه را بغل کرده‌اید نشان دهنده این است که قسمتی از زندگی قدیمی خود را در آغوش کشیده اید.
 • تعبیر خواب بچه‌دار شدن نشان دهنده این است که شما مراقب وابستگی‌های‌تان بوده‌اید و شاید سعی دارید از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی کنید.
 • تعبیر خواب بچه در زمانی که در زندگی واقعی‌تان باردار هستید نشان دهنده این است که شما نگرانی از زمان فارغ شدن دارید.
 • تعبیر خواب بچه در حال گریه کرد نشانه این است که قسمتی از وجود شما مورد توجه قرار نگرفته و نیاز دارد که مورد توجه قرار گیرد و یا شما احساس کمبودی در زندگی‌تان دارید.
 • تعبیر خواب بچه‌ای که در حال گرسنگی کشیدن است نشان دهنده این است که شما وابسته به شخصی دیگری هستید و احساس کمبود در زندگی می‌کنید و نیاز به توجه و لذت دارید.
 • اگر در خواب تعدای بچه‌ را ببینید نشان دهنده این است که شما در رابطه با بچه های خودتان احساس ترس دارید و همچنین نشان دهنده توانایی شما شما در تامین مایحتاج و حمایت آن هاست.
 •  تعبیر خواب بچه‌ای که می‌رقصد و یا راه می‌رود این است که زندگی برای شما احتمالات و پتانسیلی را نگه داشته است. همچنین اگر شما در زندگی واقعی خود بچه داشته باشید به معنی امیدها و آرزوهای شما برای فرزندتان است.
 • تعبیر خواب نجات پیدا کردن بچه‌ای از غرق شدن به دست شما این است که شما اجازه می‌دهید آسیب‌ پذیر باشید و درخواست کمک از جانب دیگران را می‌پذیرید.
 • تعبیر خواب فرو کردن بچه در آب به دستان شما نشان دهنده این است که شما بسیار به گذشته خود فکر می‌کنید.
تعبیر خواب بچه پسر
تعابیر خواب بچه به گفته یونگ

تعبیر خواب بچه به گفته ابراهیم کرمانی: 

 • تعبیر خواب گم کردن بچه و پیدا کردن آن، این است که در جایی که که شما امید ندارید چیزی به شما می‌رسد.
 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه سر راهی این است که در زمانی که شما امید ندارید به شما منفعتی می‌رسد.
 • تعبیر خواب کودک زشت، مال و اموال می‌باشد.
 • تعبیر خواب کودکی که اذان می‌گوید این است که کودک از پدر و مادرش خداحافظی کرده و از آنها جدا می‌شود.
 • تعبیر خواب آغوش گرفتن کودک این است که خواستار محبت فرزند خود هستید.
 • تعبیر اینکه فرزندتان مرده است این است که ثروتمند می‌شوید.
تعبیر بچه در خواب
تعبیر خواب بچه به گفته ابراهیم کرمانی

تعابیر دیدن خواب بچه در خواب در کتاب سرزمین رویاها:

 • اگر در خواب کودک خود را ببینید نشانه این است که کمکی بزرگی به شما خواهد رسید.
 • دیدن خواب بچه نشان دهنده خوشبختی در خانه است.
 • اگر خواب کودک اشخاص دیگر را ببینید یعنی مشاجره‌های فامیلی اتفاق خواهد افتاد.
 • اگر خواب کودک بستگان‌تان را ببینید یعنی شادی ناخواسته‌ای برای شما اتفاق خواهد افتاد.
 • اگر دختر بچه‌ای خواب ببیند که در حال فرار کردن است نشان دهنده آن است که طرز فکر مردم نسبت به او عوض خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

دیدن خواب خانه نشانه چیست؟ تعبیر خواب خانه

30 تفسیر جامع و کامل تعبیر خواب طلا

برای تعبیر خواب مرده 35 معنا و مفهوم جامع و کامل وجود دارد

تعبیر بچه در خواب
تعابیر خواب بچه در خواب در کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ

این خواب نشان دهنده غم و اندوه است. همچنین نشان دهنده این است که ممکن است زیانی به شما برسد.
ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که شما دچار  ضعف و سستی می‌شوید و مشکلی در زندگی‌تان به وجود می‌آید.
معبران دیگر در رابطه با تعبیر خواب بچه شدن انسان بالغ گفته‌اند: که این خواب نشان دهنده گمراهی و نرسیدن به اهداف است زیرا نمی‌توانید بچه خوب و بد را از هم تشخیص دهید.

تعبیر خواب نوزاد پسر خندان

حضرت امام جعفر صادق فرموده است: که اگر نوزادی از اقوام خود را در خواب ببینید که در حال خندیدن است و یا لبخند روی لبانش جاریست نشانه‌اش این است که با تلاش و پشت کاری که دارید در مدت زمان کوتاهی برکتی که خداوند به رزق و روزی شما می‌دهد، تغییرات زیادی اتفاق خواهد افتاد که این اتفاقات امیدواری شما را دو چندان می‌کند. همچنین معنی دیگر این خواب رسیدن روزهای شاد و بدون دغدغه و ترس است.
البته اگر در خواب ببینید که کودکی با صدای خیلی بلندی می‌خندد به این معنی است که ناراحتی و غم و غصه در زندگی شما وارد می‌شود.

تعبیر خواب نوزاد پسر خندان
تعبیر خواب نوزاد پسر خندان

تعبیر خواب بچه پسر در بغل داشتن به نقل از امام صادق (ع)

تعبیر خواب پسر بچه در بغل داشتن این است که به شما اندوه و ناراحتی می‌رسد. اگر پسر بچه متعلق به خودتان باشد به این معنی است که خود شما عامل اندوه هستید.

تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران

تعبیر خواب بچه‌دار شدن دیگران مبارک است و نشان دهنده این است که اتفاق خوبی برای شما رقم خواهد خورد.

تعبیر خواب بچه دار شدن دیگران
تعبیر خواب بچه‌دار شدن دیگران

تعبیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد

ادوراد در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری مجرد خواب ببیند که مادر شده است و فرزند خود را در آغوش کشیده به این معنی است که او صاحب مال و نعمت فراوان می‌شود. همچنین نعمت و برکت از دیگر تعابیر خواب بچه در بغل داشتن دختر مجرد است.
" آنلی بیتون " در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختری در خواب ببیند که صاحب فرزندی شده نشان دهنده آن است که باید مراقب اعمال خود باشد.
ابن سیرین در رابطه با این خواب گفته است که اگر دختر مجردی در خواب ببیند که پرستاری از نوزادی را می‌کند و یا بچه‌ای در بغل دارد نشان دهنده این است که برکت و روزی و همچنین مال او افزایش پیدا می‌کند.

تعبیر خواب بچه‌دار شدن

تعبیر خواب بچه‌دار شدن پسر این است که خداوند در واقعیت به شما دختری خواهد داد.
تعبیر خواب بچه‌دار شدن دختر این است که نشاط و شادی به زندگی شما خواهد داد و خداوند پسری را به شما عطا خواهد کرد.
البته این خواب می‌تواند به این معنی باشد که خانواده برای به دست آوردن چیزی به مشکل خواهد خورد.

تعبیر خواب بچه دار شدن
تعبیر خواب بچه‌دار شدن

تعبیر خواب پیدا کردن بچه

پروفسور یونگ، روانکاو سوئیسی در رابطه با این خواب گفته است که اگر خواب پیدا کردن بچه را ببینید نشان دهنده این است که شما از پتانسیل نهانی وجود خود قدردانی کرده‌اید و آن را تأیید می‌کنید.
ابراهیم کرمانی در رابطه با این خواب گفته است که اگر شخصی در خواب ببیند که بچه‌ای را سر راه قرار داده‌اند و او آن بچه را پیدا کرده است، نشان دهنده آن است که از جایی که امید ندارد چیزی به او میرسد.

تعبیر خواب بچه شیرخوار

" لیلا برات " در رابطه با این خواب گفته است که دیدن خواب بچه شیرخوار نشانه آن است که همیشه موفق می‌شوید.  تعبیر خواب بچه شیرخوار که به تازگی به دنیا آمده است این است که فرصتی دوباره به دست می‌آورید. همچنین اگر در خواب بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید نشان دهنده این است که آینده آرام و خوبی را در پیش خواهید داشت.

مطلب مفید بود؟
1462
208
اشتراک گذاری:
مطالب پیشنهادی