تهران
هشتمین آزمون استخدام 45 هزار نفری وزارت بهداشت

استخدام وزارت بهداشت در سال 99

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: 45هزار نفر در هشتمین مرحله آزمون عمومی در دستگاه های اجرایی به استخدام دولت در می آیندکه از آن 45 هزار نفر، 7 هزار نفر آن ها در وزارت بهداشت و مابقی در سایر دستگاههای اجرایی استخدام می شوند.

استخدام سازمان تامین اجتماعی سال 99

اطلاعات کامل استخدام سازمان تامین اجتماعی سال 99

سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای خود، از افراد واجد شرایط به طریق برگـزاری آزمـون کتبی دعوت به همکاری می کند. ثبـت نـام فقط از طریق درگاه اینترنتی سایت سازمان سنجش صورت می گیرد. کلیه متقاضـیان ضـرورت دارد پس از مطالعه شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

تیشرت و شلوار دخترانه مدل رزیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل هانیتیشرت و شلوار زنانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل جولیتیشرت و شلواردخترانه راحتی مدل میکاتیشرت و شلوارک پسرانه مدل ویلوتیشرت و شلوارک مردانه مدل تامیتیشرت و شلوارک پسرانه راحتی مدل فاستر