• ورود
  • ثبت نام
  • فراموشی رمز عبور
  • ثبت نام
  • تایید موبایل
تصویر امنیتی
ارسال کد فعال سازی به:
شماره موبایل :
ارسال مجدد کد تایید
  • فراموشی رمز عبور
  • تایید کد
تصویر امنیتی
شماره موبایل :

تخفیف ویژه

تا 20 درصد تخفیف
از ۱۳۹۷/۸/۶ تا ۱۳۹۷/۸/۷

توضیحات

قلاده هاى کتفى در سایز
سایز ١:مخصوص سگهاى ٧تا١٢کیلوگرم
قیمت قبل از تخفیف:٨٠٠٠٠تومان
قیمت بعد از تخفیف:٦٤٠٠٠تومان
سایز ٢:مخصوص سگهاى١٢تا٢٠کیلو
قیمت قبل از تخفیف:٩٥٠٠٠تومان
قیمت بعد از تخفیف:٧٦٠٠٠تومان
سایز ٣:مخصوص سگهاى ٢٠تا٤٠کیلو
قیمت قبل از تخفیف:١١٠٠٠٠تومان
قیمت بعد از تخفیف:٨٨٠٠٠تومان
مطالب خواندنی