• ورود
  • ثبت نام
  • فراموشی رمز عبور
  • ثبت نام
  • تایید موبایل
تصویر امنیتی
ارسال کد فعال سازی به:
شماره موبایل :
ارسال مجدد کد تایید
  • فراموشی رمز عبور
  • تایید کد
تصویر امنیتی
شماره موبایل :

تخفیف آغوشی سگ

تا 30 درصد تخفیف
از ۱۳۹۷/۱۱/۳ تا ۱۳۹۷/۱۱/۴

توضیحات

آغوشی مخصوص حمل سگ
سایز کوچک:۱۲۵۰۰۰تومان
قیمت بعد از تخفیف:۸۷۵۰۰تومان)
.مخصوص حمل گربه و سگ تا۲کیلوگرم وزن
آغوشی سایز بزرگ:۱۴۵۰۰۰تومان
قیمت بعد از تخفیف:۱۰۰۰۰۰تومان
.مخصوص حمل گربه و سگ تا۳کیلوگرم وزن
مطالب خواندنی