• ورود
  • ثبت نام
  • فراموشی رمز عبور
  • ثبت نام
  • تایید موبایل
تصویر امنیتی
ارسال کد فعال سازی به:
شماره موبایل :
ارسال مجدد کد تایید
  • فراموشی رمز عبور
  • تایید کد
تصویر امنیتی
شماره موبایل :
هرس

هرس

All our stainless steel drinking containers are made of a premium food-grade type 304 stainless steel containing 18% chromium and 8% nickel with documented raw materials testing. This material is chosen for its consistent quality and performance characteristics of not leaching chemicals, staining, corroding or rusting. The inside of our bottles arefinished using an electrolytic charge and dolomitic sand blasting.

تخفیف های برند هرس

در حال حاضر تخفیف فعالی برای نمایش وجود ندارد

تخفیف دهندگان هرس در لواسان

کسب و کاری یافت نشد